ilansitesi.net
Arif ÇAPOĞLU
  22-03-2022 17:01:00

Türkiye’de ve Dünya’da Bilişim Uzmanları

Son 20 yılda, teknoloji alanındadevrim niteliğinde değişimlere tanık olduk. Birey olarak günlük alışkanlıklarımız, toplum olarak kamusal işlemlerimiz değişti. Binalar ve otomobiller akıllı sistemlerle, cihazlar yapay zekayla donatıldı.Mahallemizin bakkalı, manavı, çorbacısı, börekçisi cep telefonlarımıza taşındı. Oturduğumuz yerde, dünyanın öteki ucuna siparişler verebiliyoruz. Dünya küçüktü, daha da küçülüp cebimize girdi. Tüm bunlar internetin hayatımıza girmesiyle gerçekleşti.

Dünya’da internet sistemiyle kullanılan cihaz sayısı gün geçtikçe artış gösteriyor. Masaüstü kişisel bilgisayarlarda kullanılmaya başlayan internet sistemi, yıllar içerisinde laptop, tablet ve akıllı telefonlarda kullanılmaya başladı. Cihaz çeşitliliği arttıkça cihazların internet kullanım oranları da büyük artış göstermeye başladı.

Bu gelişmelerin arkasında dev sermayeler, teknoloji ve yazılım sektörü var. Peki, Türkiye bu değişimin neresinde, bunu irdeleyelim.

Genel İstatistik

Günümüzde 30 milyar adete yakın sayıda internete bağlı cihaz kullanıldığı varsayılıyor. Bu sayı gün geçtikçe büyük bir hızla çoğalıyor. Ortaya çıkan her yeni tür cihaz yeni yazılımlar gerektiriyor ve bu durumda da bilişim uzmanlarının sayısına etki ediyor.

Şu an dünyada 25 milyon yazılım geliştirici bulunduğu düşünülüyor.

2030 yılında ise bu sayının 45 milyon olması bekleniyor.
 

Dünyadaki başlıca ülkelerin yazılım geliştirici sayısı:

ABD 5.000.000

Almanya 1.000.000

İngiltere 900.000

Fransa 500.000

Hollanda 320.000

Türkiye 120.000

Danimarka 95.000

Finlandiya 80.000

Yazılım Geliştiricilere Talep Büyüyor

Pandemi ile birlikte hızla gelişen uzaktan çalışma modeli, iş hayatına bir coğrafyasızlık anlayışı kazandırdı. Uzaktan çalışmak gibi pek çok iş alanı dijital dünyada yerini sağlamlaştırdı. Bu süreçte yazılım geliştiricilere olan ihtiyaç daha da arttı. Avrupa’da 1 milyon yazılımcıya ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’nin açığı ise 400 bin yazılımcı seviyesinde. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde, pandemi ile dijital transformasyon da artış gösterdi. Türkiye'de döviz kuru dalgalanmaları sebebiyle yurt dışına olan talepve beyin göçü arttı.Kurumlar ve şirketler nitelikli bilişim uzmanı bulmakta güçlük çekiyor ve bu durum yakın zamanda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Günümüzde pek çok sektör yazılım geliştiricilere ihtiyaç duyuyor. Yazılım geliştiricilerin ülke dışına göç etmesi sorunu tek başına devlet kurumlarından beklemek yerine; nitelikli bilişim uzmanı yetiştirmek ve bu uzmanları ülkede tutabilmek için özel şirketlerin ve kuruluşların da politikalar geliştirmesi gerekir.

Türkiye’de özel şirketlerin verdiği bireysel ve kurumsal eğitim sayısının arttırılması şart! Bilişim uzmanının yetiştirilmesiyle ilgili bir çok devlet projesi mevcut. Hatta 120 bin bilişim uzmanı sayısının 2030 yılına kadar 500 bine ulaştırılması hedefleniyor. Mevcut bilişim uzmanı yetiştirme programlarıyla bu sayıya ulaşmak kısa vadede mümkün değil. Yapılan araştırmalara göre bilişim uzmanı yetiştirme programlarında yüz yüze eğitimlerin daha verimli olduğu kanıtlanmış. Ayrıca yazılım endüstrisinde toplumsal cinsiyet eşitliği verileri kadınların işlerin en fazla yüzde 15’ini, bulut bilişim alanında ise yüzde 12’sini alabildiğini gösteriyor. Bu noktada da kurumların fırsat eşitliği konusunda hassas olması, yetişmiş insan gücünü cinsiyet farkı gözetmeksizin aktif tutması gerektiğini gösteriyor.

Sadece yetiştirmek değil, istihdam etmek ve firma tarafından elde tutmak için daha özverili çalışmalar gerekir. Öte yandan dünyanın yazılım geliştirici ihtiyacı sebebiyle, özellikle Amerika ve Avrupa ülkeleri Türkiye’deki yetişmiş nitelikli yazılım geliştiricilere yönelmiş durumda!

Üniversite Mezunu Olmak Yeterli Değil

İnsanoğlunun sınırlarını zorladığı çarpıcı bir çağdayız. Bilim ve teknoloji bizlere büyük konfor sağlasa da pek çok zorluğu beraberinde getiriyor. Örneğin; başarı için iyi bir eğitim almış olmak artık yetmiyor. Yaşadığımız çağ, bilgi, güçlü iletişim, hız, çalışkanlık ve cesaret de gerektiriyor.Bunun için dünyayı iyi okumak, tüm duyularını açmak, geleceğe dair yeni bir söz söylemek, her zaman bir adım önde olmak, sınırları zorlamak ve asla vazgeçmemek gerek!

Bilişim Uzmanı eğitiminde sadece eğitim olanaklarının sağlanması yetmez. Nitelikli eğitmen ve de teknolojik yapının hızına uyabilecek bir müfredatın da hazırlanması gerekir. Nitelikli eğitmenlerin de devlet tarafından desteklenmesi, bu politikanın kararlılığı bakımından büyük önem taşıyor.

Stajlar İlk Adım Değerinde!

Çok önemli olan başka bir konu da yazılım geliştiricisi öğrencilerinin staj imkanlarının sağlanması imkanı. Yazılım geliştirici öğrencisi, en az 45 gün bir işletmede tam zamanlı ve de mesleğine odaklanarak stajını tamamlamalıdır. İşverenler,staj konusunda, stajyerlere bakış açısını olumlu yönde değiştirmek zorundadır. Herkes tecrübeli yazılım personeli arayışı içerisinde olmasına karşın sektöre yetişmiş insan kazandırmak konusunda yeterince hevesli ve motive değil. Bu da sektörü gelişim/istihdam açısında önemli yönde etkiliyor.

Bilişim Uzman Personelini Elde Tutmak Önemli

Sürekli öğrenme ve gelişim deneyimi, deneyimli çalışanların deneyimlerini tüm çalışanlarla paylaştığı/etkileşim kurduğu dinamik bir süreç. Çalışan isteklerini desteklemek için sürekli geri bildirim, katılım ve elde tutma aşamasında ele alınır.Bir bilişim uzmanı mevcut olan teknolojik yapıyı şekillendirmekle kalmaz;gelecek yıllardaki teknolojik oluşumların da temelini oluşturur. Bu nedenle; geliştirdiği teknolojik üründe sürekliliği sağlamak için işletmelerin, yetişmiş personelini elinde tutması hayati önem taşır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yazılım sektörüne nitelikli insan gücü kazandırmak adına; gözlem ve tecrübelerimize dayanarak; öncelikle ülkemizin değerli kuruluşlarına ve devlet kurumlarımıza önerilerde bulunmak isteriz.
Başta İstanbul ve Ankara lokasyonları olmak üzere devletimizin desteğiyle ekosistemleri kurulabilir. Bilgi ve Sürekliliğin esas alındığı bu merkezlerde;

- Kurum ve şirketlerin insan kaynağıbulmakta güçlük çektiği alanlar belirlenebilir ve bu verilere göre bilişim eğitimleri ve istihdam projeksiyonu çizilebilir.

- Bilişim alanında verilecek eğitimler belirlendikten sonra belirli seçme sistematiklerine göre burslu / ücretli eğitimler verilebilir.

- Sektör profesyoneli eğitim, kurum/şirketlerin ve eğitmenlerin danışmanlıklarının iş birlikleriyleçalıştaylar yapılabilir;sürdürülebilir bir hizmet haline dönüştürülebilir.

- Rekabet’in değil; sektör kültürünün geliştirildiği bir ortam olmalı, sektörün pasta dilimi için rekabetten ziyade sektör pastasını büyütmeye, sektörü büyütmeye çalışacak ekosistemler kurulmasına çalışılabilir.

Yazılım Geliştirici & İstihdam Ekosisteminin Avantajları

Yazılım Geliştirici & İstihdam Merkezini, sanal bir platforma taşıyarak; eğitim, istihdam ve staj imkanları için bir web portalı kurulabilir ve tüm kurum ve şirketlerbu platforma dahil edilebilir.Bu sayede sektörün nabzını anlık olarak tutabilir. Ayrıca yazılım sektöründeki nitelik gelişimini ve istihdamı sürekli canlı tutar. Bu platform sayesinde yazılım ve ekosistemi daha pek çok avantaja sahip olur:Türkiye'deki üniversite öğrencilerine bilişim alanında staj imkanı sağlayabilir.Bilişim sektöründeki işletmelerle istihdam sağlayabilir.Bilişim eğitimleri için burs olanakları sağlayabilir.Kariyer eğitimlerine destek olur.Milli yazılımlar için, Yazılım Geliştirici Merkezinde özel bir ekip kurularak, dışa bağımlı olduğumuz hizmet ve ürünler için çözümler sağlar.Startup firmalarını danışmanlık yapabilir.Üniversite öğrencilerine workshop, konferans gibi etkinlikler için ev sahipliği yapabilir.

Kuralına Göre Oynayan Hayatta Kalır
Güncel teknolojik yapıya ayak uydurabilen üniversiteler, nitelikli staj imkanı sağlayan işletmeler ve bünyesinde çalışan bilişim uzmanı personelinin geliştirdiği ürünlere destek olan firmalar, dünya teknoloji tarihinde kalıcı olabilir. Bunun yanı sıra devlet politikaları da gelişen dünyamızda teknolojiye ve teknoloji insanlarına her türlü desteği sağlamak zorunda.

Sonuç olarak; yazılım geliştiriciler, bir ekosistem içerisinde, kümülatif bir çalışma ortamında sürekli öğrenerek ve veri paylaşımlarında bulunarak yetişmesi gereken meslek özelliklerine sahip. Bireysel çaba çoğunlukla yetersiz kalıyor. Günümüz şartlarında dünya devi şirketlerin ve gelişmiş ülkelerin bu iş alanı için oluşturduğu eğitim ve çalışma sistemleri göz önüne alınmalı ve rekabet yaratabilecek nitelikte şartlar oluşturulmalı. Bu sebeple sektör, devlet ve özel kurumların işbirliğinde, kendine özel bir alan açmak zorundadır.

Arif Çapoğlu Kimdir?

1988 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2019 yılında, Bilgi Teknolojileri sektöründe; eğitim, yazılım, danışmanlık ve insan kaynakları alanında faaliyet gösteren Cap Teknoloji adlı kendi firmasını kurdu.2017 – 2021 yılları arasında Wissen Akademie firmasında, Kurumsal Eğitim Çözümleri Sorumlusu ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevlerinde bulunarak; İŞKUR ile yapılan "Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Programı" süreçlerinde yer aldı.Çapoğlu, bir çok firmada görev almasının yanı sıra sektörüyle alakalı faaliyet gösteren firmalara danışmanlık vermektedir. Ayrıca, dayanıklı tüketim, inşaat ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren aile şirketlerinde genel müdür görevini yerine getirmektedir.Gerek bulunduğu sektörle ilgili gerekse sosyal konularla ilgili birçok vakıf ve dernekte görev almaktadır. Çapoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

 

 

  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 37 23 2 12 68 33 81 +35
2 Fenerbahçe 37 20 7 10 68 38 70 +30
3 Konyaspor 37 20 10 7 65 44 67 +21
4 Başakşehir FK 37 18 11 8 53 35 62 +18
5 Alanyaspor 37 18 12 7 66 58 61 +8
6 Beşiktaş 37 15 9 13 55 47 58 +8
7 Antalyaspor 37 16 11 10 53 46 58 +7
8 Fatih Karagümrük 37 16 12 9 47 51 57 -4
9 Adana Demirspor 37 14 13 10 53 47 52 +6
10 Sivasspor 37 13 12 12 50 49 51 +1
11 Galatasaray 37 14 14 9 50 52 51 -2
12 Kasımpaşa 37 14 15 8 63 55 50 +8
13 Hatayspor 37 14 15 8 52 59 50 -7
14 Kayserispor 37 12 14 11 53 59 47 -6
15 Giresunspor 37 12 16 9 40 43 45 -3
16 Gaziantep FK 37 11 16 10 46 56 43 -10
17 Çaykur Rizespor 37 10 21 6 44 69 36 -25
18 Altay 37 9 21 7 37 53 34 -16
19 Göztepe 37 7 23 7 40 70 28 -30
20 Yeni Malatyaspor 37 5 27 5 27 66 20 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Ümraniyespor 35 20 8 7 60 35 67 +25
2 MKE Ankaragücü 35 20 8 7 54 30 67 +24
3 Bandırmaspor 35 19 12 4 56 34 61 +22
4 İstanbulspor 35 17 10 8 57 40 59 +17
5 BB Erzurumspor 35 16 9 10 55 40 58 +15
6 Eyüpspor 35 14 9 12 53 44 54 +9
7 Tuzlaspor 35 13 12 10 43 40 49 +3
8 Manisa FK 36 14 15 7 45 44 49 +1
9 Samsunspor 35 12 11 12 50 44 48 +6
10 Keçiörengücü 35 13 13 9 44 45 48 -1
11 Gençlerbirliği 35 14 15 6 42 50 48 -8
12 Boluspor 35 13 14 8 40 43 47 -3
13 Denizlispor 35 13 15 7 42 50 46 -8
14 Adanaspor 35 12 14 9 39 40 45 -1
15 Altınordu 35 14 18 3 44 60 45 -16
16 Bursaspor 35 11 16 8 42 53 41 -11
17 Kocaelispor 35 11 16 8 36 48 41 -12
18 Menemenspor 35 8 13 14 42 56 38 -14
19 Balıkesirspor 35 3 29 3 26 74 12 -48
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2022 Antalyaspor vs Galatasaray
 20/05/2022 Gaziantep FK vs Çaykur Rizespor
 21/05/2022 Altay vs Kasımpaşa
 21/05/2022 Sivasspor vs Kayserispor
 21/05/2022 Beşiktaş vs Konyaspor
 21/05/2022 Yeni Malatyaspor vs Fenerbahçe
 22/05/2022 Başakşehir FK vs Trabzonspor
 22/05/2022 Fatih Karagümrük vs Alanyaspor
 22/05/2022 Adana Demirspor vs Göztepe
 22/05/2022 Hatayspor vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2022 Boluspor vs Altınordu
 20/05/2022 Tuzlaspor vs Samsunspor
 20/05/2022 Balıkesirspor vs Eyüpspor
 20/05/2022 Denizlispor vs BB Erzurumspor
 20/05/2022 İstanbulspor vs Bandırmaspor
 21/05/2022 Gençlerbirliği vs Ümraniyespor
 21/05/2022 Keçiörengücü vs MKE Ankaragücü
 21/05/2022 Bursaspor vs Menemenspor
 21/05/2022 Kocaelispor vs Adanaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2022 Somaspor 0 - 0 İnegölspor
 07/05/2022 Bodrumspor 1 - 2 Adıyaman FK
 07/05/2022 Van Spor FK 4 - 2 Niğde Anadolu FK
 07/05/2022 Sivas Belediyespor 1 - 0 Sakaryaspor
 07/05/2022 Çorum FK 3 - 2 Afjet Afyonspor
 07/05/2022 Bayburt Özel İdare Spor 1 - 0 Ergene Velimeşe
 07/05/2022 Sarıyer 3 - 1 Diyarbekir Spor
 07/05/2022 Ankaraspor 0 - 0 1461 Trabzon FK
 07/05/2022 Kahramanmaraşspor 0 - 1 Turgutluspor
 07/05/2022 Serik Belediyespor 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2022 Elazığspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 07/05/2022 Kahta 02 Spor 6 - 0 Başkent Gözgözler Akademi FK
 07/05/2022 Nevşehir Belediyespor 3 - 3 Bergama Belediyespor
 07/05/2022 Batman Petrolspor 2 - 1 Arnavutköy Belediye
 07/05/2022 Sancaktepe FK 0 - 2 Artvin Hopaspor
 07/05/2022 Hendek Spor 0 - 1 Bursa Yıldırımspor
 07/05/2022 1954 Kelkit Bld.Spor 0 - 2 Karaman Futbol Kulübü
 07/05/2022 Çatalcaspor 1 - 0 Osmaniyespor FK
 07/05/2022 Erbaaspor 1 - 4 Belediye Kütahyaspor
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI