ilansitesi.net

'NE VARSA PENDİKTE VAR' FOTOĞRAF YARIŞMASI

Pendik Belediyesi, ‘Ne Varsa Pendik’te Var Fotoğraf Yarışması’, adında toplam 61500 TL ödüllü ‘Serbest Kategori’ ve ‘Drone Kategorisi’ olmak iki dalda fotoğraf yarışması düzenledi. Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından organize edilen yarışmanın son katılım tarihi 14 Eylül 2022.
 Tarih: 09-04-2022 17:13:28   Güncelleme: 09-04-2022 17:25:28
'NE VARSA PENDİKTE VAR' FOTOĞRAF YARIŞMASI

PENDİK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN FOTOĞRAF YARIŞMASININ KONUSU;

Pendik; tarihi mirası, insanı, esnafı, doğası ve sosyal hayatı tanımaktır. Konumu itibarıyla  ipek yolu üzerinde olup tek başına bir anlam ifade etmektedir.

Mekansal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların İstanbul ilinin Pendik sınırları

içerisinde çekilmiş olması ve bunun anlaşılması gerekmektedir. Yarışmanın konusu Pendik

ilçesinin sınırları içerisinde belirtilen mahalle ve semtlerdir. Haritada ve listede mevcuttur.

 

YARIŞMANIN AMACI:

Fotoğraf severleri İstanbul’un güzide ilçesi Pendik ile buluşturmak, fotoğraf sanatı

açısından ilçeyi cazip hale getirmektir. Bu maksatla Pendik ilçesinin, tanıtımına ve Fotoğraf

sanatının gelişimine katkı sağlamaktır.

 

YARIŞMA KATEGORİ / BÖLÜMLERİ:

3.1. Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve 2 (İki) bölümdür.

1. Serbest Kategori (Renkli veya Siyah-Beyaz)

2. Drone Kategorisi (Renkli veya Siyah-Beyaz)

olarak 2 (İki) bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir

arada değerlendirilecektir.

 

GENEL KATILIM KOŞULLARI VE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4.2. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.

4.3. Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, Türkiye Fotoğraf Vakfı Temsilcileri ve birinci

dereceden yakınları ile haklarında TFV tarafından verilmiş katılım kısıtlama kararı devam

eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese

açık, ulusal bir yarışmadır.

 

4.4. Yarışmaya her fotoğrafçı Pendik Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş, Serbest ve

Drone bölümlerinde en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle

katılabilir.

4.5. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye

değer eserler arasına da seçilebilir.

 

4.6. Serbest ve Drone kategorisinde Madde 4.7.de belirtilen sınırları kapsayacak şekilde

ve fotoğrafların 2020, 2021, 2022 yılları içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.

 

Fotoğraflarda çekildiği yeri gösteren işaret veya işaretler (mimari dokular, şehir dokusu ya

da belirtilen sınırlar içerisinde olduğu bilinen objeler vb.) olmalıdır.

 

 4.7. Pendik ilçesi sınırları içinde,

Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miraslar

Tarihi Eserler

Kültürel Zenginlikler

Kahvehaneler

Pendik Sokakları

Pendik Bakkalları

Geleneksel Sanatlar ve Zanaatlar

Dini Mekanlar

Dini Ritüeller

Semt Pazarları

Tren Garı

Kütüphaneler

Balıkçılar

Pendik’te Günlük Yaşam

Pendik’te bulunan AVM’ler

Sabiha Gökçen Havaalanı

Pendik Millet Bahçesi

Sokak Satıcıları

Çarşı ve Meydanlar

Tarım (Seralar vb.)

Arıcılık

Pendik Manzaraları

Pendik Köyleri

Veterinerlik

 

 4.8. Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından organize edilen, daha önce ya da bu yarışmayla eş

zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı

içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması

organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil

etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan

herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı

hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

4.9. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kesme gibi bazı işlemler yapılması, kontrast

ayarları, makul oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Ancak özellikle fotoğrafın

belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut

renkler veya desenler başka renkler veya desenler dönüştürülemez. Fotoğraf makinesi

içindeki birden fazla fotoğraf birleştirme ve belgesel yapıyı bozan uygulamalar kullanılarak

çekilen fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

 

4.10. Birden fazla fotoğrafın üst üste montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul

edilmez, sadece birden fazla fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan panorama fotoğraflar

kabul edilir.

 

4.11. Cep telefonu, GoPro, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan

cihazlar ile çekilen fotoğraflar, HDR (high dynamic range) ve insanlı veya drone ve benzeri

insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

 

4.12. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine ödül töreni günü veya yazılı olarak

bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından

gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme

Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim

Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda

hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

 

4.13. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait

olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural

ihlali sayılır.

 

4.14. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve yukarıda madde 4.7.de

belirtilen semt/ilçe sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan

ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü

kazanımları geri alınır.

 

4.15. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine

ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında

yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya

çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

4.16. Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde

kompozisyon yapılamaz. Bu şekilde bir kullanım olduğunda ilgili taraflara karşı fotoğrafı

sisteme yükleyen kişi sorumludur. Bu tarz fotoğraflar değerlendirme dışı kabul edilecektir.

 

4.17. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde

kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü

müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 

4.18. Kural ihlali yapan kişilere, idarenin onayladığı fotoğrafla ilgili Türkiye Fotoğraf

Vakfı’nın belirlediği yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir;

ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır.

Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer

ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül

verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

 

4.19. İdarenin onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın düzenlediği bir yarışmaya katılmakla

yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde kural ve

tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; bu kurumlar

elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının

kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal

dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda

katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından yasaklanır ve

adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel

soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

 

4.20. Düzenleme Kurulu ve Türkiye Fotoğraf Vakfı ödül ve sergileme kazanan ve satın

alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan

isteyebilir.

 

4.21. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir

kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da

erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda

şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü

değişikliği yapmaya, idarenin onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfı’na Son Katılım Tarihi’nden

en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla

yetkilidir.

 

4.22. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar mevcut TFV sisteminde yedeklenir ve idarenin

onayladığı Türkiye Fotoğraf Vakfı temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar

jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir

projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra

HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri

üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar

sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan

sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan

fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online veya manuel olarak yapılıp tutanağa

geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

 

4.23. Yarışma sonuçları Pendik Belediye Başkanlığının http://www.pendik.bel.tr/ adresinde

ve sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecektir.

Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfı web sitelerinde ve sosyal medya (facebook, twitter,

instagram ve benzeri) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak

ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara düzenleme kurumu

tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Madde 5 - ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

● Yarışma online (çevrim içi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir

gönderi (e-posta, kargo, elden teslim ve benzeri ) kabul edilmeyecektir.

 

● Yarışma fotoğraflarının online (çevrim içi) olarak gönderilmesi

https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri

takip edilerek gerçekleşecektir.

 

● https://www.turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye

olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta

adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

 

● Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma işlemleri önceden yapılarak dosyalar

hazırda tutulmalı ve yüklenmelidir.

 

● Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde

isim, imza, logo, tarih vb. işaretler, bilgiler bulunmamalıdır.

 

● Yarışmaya katılacak fotoğrafların JPG / JPEG formatında, kısa kenar en az 2560 piksel

olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1.5 Megabayttan az olmamalı, 5 Megabaytı

geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir.

 

● İsimlendirme:

Fotoğrafların sadece isimlendirilmesi gerekmektedir.  İsimlendirme yaparken Türkçe

karakter de kullanılabilecektir. Örnek: "Pendik Millet Bahçesi", "Pendik Marina" “Kurtköy

Viaport” vb. Dosya adında ">

emin olunmalıdır.

 

● Kural İhlali ve Şikayet:

Kural ihlali ve/veya şikayet unsuru barındıran fotoğrafların, şikayet sebebi, kanıtı vb.

dokümanları Türkiye Fotoğraf Vakfı sitesinde bulunan, “Destek – Şikayet / Kural

ihlali” kısmından, gerekli bilgiler ve dokümanlar ile gerçekleşecektir. Aşağıda bağlantı linki

bulunmaktadır:

https://turkiyefotografvakfi.org/account/login?ReturnUrl%2Fcompetition-complaint

 

Madde 6 – TELİF ( KULLANIM ) HAKLARI:

6.1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan

çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan

temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan

araçlarla umuma iletim vb. mali hakları tam ruhsat olarak münhasıran süresiz olarak

Pendik Belediyesine ait olacaktır.

 

6.2. Pendik Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya

dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal

içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (fotoğraf ile

kolaj ve benzeri grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi

kullanılamamaktadır); Pendik Belediyesi tarafından kitap, dergi vs. olarak basılabilir.

 

6.3. Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede

belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve

sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine

ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Pendik Belediyesinden herhangi bir talepte

bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Pendik Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler

dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili

olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını

ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

 

6.4. Pendik Belediyesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında,

izin vermez.

 

6.5. Eser sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde

herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini,

üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken

sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

 

6.6. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait

görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı

ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

 

6.7. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya

da ham dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Pendik Belediyesi ve Türkiye

Fotoğraf Vakfı’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

 

6.8. Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden

geldiğince titiz davranacaktır. Ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek

hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları

adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri

olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan

konularda Pendik Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

6.9. Yarışma sonuçları Pendik Belediye Başkanlığının http://www.pendik.bel.tr/ adresinde

ve Pendik Belediyesinin sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri)

hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın

https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresli web site ve TFV’nin sosyal medya

(facebook,twitter, instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına

uygun olarak ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz

sergilenebilecektir.

 

6.10. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30

(otuz) gün sonra sistemden otomatik olarak silinecektir.

 

Madde 7 - YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 14.09.2022 Çarşamba Saat 17:00’a kadar

Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 17.09.2022 Cumartesi

Sonuç Bildirim: 20.09.2022 Salı

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: Daha sonra belirtilecektir.

 

Madde 8 - SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ  (Alfabetik Sırayla)

Leyla EMEKTAR – EFIAP Fotoğraf Sanatçısı

Murat GÜR - Fotoğraf Editörü, Türkiye Fotoğraf Vakfı

Mustafa YILMAZ - Fotoğraf Sanatçısı

Mustafa Bilge SATKIN – Fotoğraf Sanatçısı – Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ozan BİLGİSEREN - Prof. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Böl. Baş. Yar.

Orhun Orkut SADIKOĞLU – Foto Muhabiri / Pendik Belediyesi Temsilcisi

Sezai ÖZALTIN - Fotoğraf Sanatçısı / Pendik Belediyesi Temsilcisi

Seçici kurul en az 3 (üç) üye ile toplanır.

Türkiye Fotoğraf Vakfı Temsilcisi

 

Madde 9 – ÖDÜLLER

SERBEST KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

Birincilik : 7.500 TL

İkincilik : 5.000 TL

Üçüncülük : 3.000 TL

Mansiyon : 2.000 TL (3 adet verilecektir.)

Sergilemeler   :    500 TL       (En fazla 30 adet verilecektir.)

 

DRONE KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

Birincilik         :   5.000 TL

İkincilik           :   4.000 TL

Üçüncülük : 3.000 TL

Mansiyon : 2.000 TL (1 adet verilecektir.)

Sergilemeler   :      500 TL    (En fazla 15 adet verilecektir.)

 

Madde 10 – SEKRETERYA

Pendik Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü

Telefon: 444 81 80 / 3580  - 0531 852 69 61 

Yetkili Kişi: Samet Balta

E-Posta: sbalta@pendik.bel.tr

Türkiye Fotoğraf Vakfı

Merkez Efendi Mah. Dere Sokak No:10 Zeytinburnu/İstanbul

Telefon: 0 212 416 16 12

E-posta: info@turkiyefotografvakfi.org

  DİĞER PENDİK Haberleri
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 38 23 3 12 69 36 81 +33
2 Fenerbahçe 38 21 7 10 73 38 73 +35
3 Konyaspor 38 20 10 8 66 45 68 +21
4 Başakşehir FK 38 19 11 8 56 36 65 +20
5 Alanyaspor 38 19 12 7 67 58 64 +9
6 Beşiktaş 38 15 9 14 56 48 59 +8
7 Antalyaspor 38 16 11 11 54 47 59 +7
8 Fatih Karagümrük 38 16 13 9 47 52 57 -5
9 Adana Demirspor 38 15 13 10 60 47 55 +13
10 Sivasspor 38 14 12 12 52 50 54 +2
11 Kasımpaşa 38 15 15 8 67 57 53 +10
12 Hatayspor 38 15 15 8 56 60 53 -4
13 Galatasaray 38 14 14 10 51 53 52 -2
14 Kayserispor 38 12 15 11 54 61 47 -7
15 Gaziantep FK 38 12 16 10 48 56 46 -8
16 Giresunspor 38 12 17 9 41 47 45 -6
17 Çaykur Rizespor 38 10 22 6 44 71 36 -27
18 Altay 38 9 22 7 39 57 34 -18
19 Göztepe 38 7 24 7 40 77 28 -37
20 Yeni Malatyaspor 38 5 28 5 27 71 20 -44
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 36 21 8 7 56 31 70 +25
2 Ümraniyespor 36 21 8 7 64 37 70 +27
3 Bandırmaspor 36 19 12 5 56 34 62 +22
4 İstanbulspor 36 17 10 9 57 40 60 +17
5 BB Erzurumspor 36 16 10 10 55 44 58 +11
6 Eyüpspor 36 15 9 12 56 44 57 +12
7 Samsunspor 36 13 11 12 54 46 51 +8
8 Boluspor 36 14 14 8 42 44 50 -2
9 Manisa FK 36 14 15 7 45 44 49 +1
10 Tuzlaspor 36 13 13 10 45 44 49 +1
11 Denizlispor 36 14 15 7 46 50 49 -4
12 Keçiörengücü 36 13 14 9 45 47 48 -2
13 Gençlerbirliği 36 14 16 6 44 54 48 -10
14 Adanaspor 36 12 15 9 40 44 45 -4
15 Altınordu 36 14 19 3 45 62 45 -17
16 Kocaelispor 36 12 16 8 40 49 44 -9
17 Bursaspor 36 12 16 8 43 53 44 -10
18 Menemenspor 36 8 14 14 42 57 38 -15
19 Balıkesirspor 36 3 30 3 26 77 12 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/05/2022 Bursaspor 1 - 0 Menemenspor
 21/05/2022 Kocaelispor 4 - 1 Adanaspor
 21/05/2022 Gençlerbirliği 2 - 4 Ümraniyespor
 21/05/2022 Keçiörengücü 1 - 2 MKE Ankaragücü
 20/05/2022 Denizlispor 4 - 0 BB Erzurumspor
 20/05/2022 İstanbulspor 0 - 0 Bandırmaspor
 20/05/2022 Balıkesirspor 0 - 3 Eyüpspor
 20/05/2022 Tuzlaspor 2 - 4 Samsunspor
 20/05/2022 Boluspor 2 - 1 Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2022 Elazığspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 07/05/2022 Kahta 02 Spor 6 - 0 Başkent Gözgözler Akademi FK
 07/05/2022 Nevşehir Belediyespor 3 - 3 Bergama Belediyespor
 07/05/2022 Batman Petrolspor 2 - 1 Arnavutköy Belediye
 07/05/2022 Sancaktepe FK 0 - 2 Artvin Hopaspor
 07/05/2022 Hendek Spor 0 - 1 Bursa Yıldırımspor
 07/05/2022 1954 Kelkit Bld.Spor 0 - 2 Karaman Futbol Kulübü
 07/05/2022 Çatalcaspor 1 - 0 Osmaniyespor FK
 07/05/2022 Erbaaspor 1 - 4 Belediye Kütahyaspor
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI