Kripto paralarda masum olmayan oyun!

Hukukçu Akademisyen, M. Fatih Cengil'in Haber7.com için kaleme aldığı kripto paralar hakkındaki yazı dizisinin ikinci bölümü: Kripto Paralar Emeği mi Korur Yoksa Güçlü Sermayeyi mi?
 Tarih: 06-05-2021 13:00:00
Kripto paralarda masum olmayan oyun!

Son dönemdeki kripto paralara ilişkin gelişmeler neticesinde ana akım medyada bu konularda çeşitli tartışma programları yapıldı. Programa katılan bazı akademisyenler ve diğer bazı katılımcılar kripto paraları insanların emeğini koruyan bir varlık olarak nitelemişler ve bunları adeta adil düzen aracı olarak göstermişlerdir. Bu yazıda kripto paraların ortaya çıkışındaki temel fikri düşünceleri ve iddiaları öz olarak ele aldıktan sonra bunların mevcut işleyişinin bu iddialarla örtüşüp örtüşmediğini değerlendireceğim.

Öncelikle kripto paraların arkasında “devrimci” bir liberal görüşün olduğu ve kripto paraların da liberalizmin en uç uygulamalarından biri olduğu söylenebilir. Burada Nobel ödüllü yazar Friedrich August von Hayek’in 1976 yılında yayımladığı “Paranın Ulussuzlaşması” (“The Denationalization of Money”) kitabında ileri sürdüğü görüşlere dikkat çekmek gerekir. Hayek, kitabında paranın da özelleştirilerek devlet tekelinden çıkarılması gerektiğini ileri sürer. Yazar, hükümetlerin para birimini tekelleştirmesi ve karşılıksız para basması nedeniyle 1970’lerin büyük enflasyonunda hükümetleri suçlar. Ona göre bu sorunun çözümü, paranın tekelleşmemesi ve ulussuzlaşması yoluyla para biriminde rekabete izin vermektir. Hayek, özel şahısların ve işletmelerin de kendi paralarını oluşturup piyasaya sürebilmesi gerektiğini böylece daha iyi para birimi için devletle rekabete girişmesi gerektiğini düşünür. Yazar, bu düzenin tercih edilecek istikrarlı alım gücüne sahip parayı ortaya çıkaracağını öne sürer.

Yine Hayek yapmış olduğu bir açıklamada, şiddet kullanmadan devletin durduramayacağı dolambaçlı bir yol bularak parayı devletlerin elinden kurtarmaktan bahseder.

O hâlde kripto para birimlerinin Hayek’in düşüncelerinin uygulanmaya geçirilmiş hâli olduğu ileri sürülebilir. Ancak Stabil Coinler (Değeri Amerikan Doları, Euro vb. itibari paralara ya da altın, gümüş gibi değerli madenlere endekslenen kripto paralar. Örneğin; “Tether” kripto parasının bir birimi, ilke olarak, bir Amerikan Doları’na eşittir) dışındaki kripto paraların Hayek’in ifade ettiği istikrarlı bir satın alma gücüne sahip para niteliğinden yoksun oldukları ifade edilebilir.

Öte yandan 2007 sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan ekonomik kriz, 2008 yılında patlak veren ve “Mortgage Krizi” olarak nitelendirilen ekonomik kriz ile zirveye çıkmıştı. Bu krizin temelinde altına endeksli parasal düzenin terk edildiği (özellikle 1971’den sonra “Nixon-Şoku”) ve klasik bankacılığın merkezde olduğu ekonomi sistemi bulunuyordu. Diğer bir deyişle sorun sağlam paraya ve sağlam paraya dayalı ekonomik düzen ile ilintiliydi. Paranın karşılıksız basılmasına bankaların kredi vermek suretiyle sahip olduklarından daha fazla sanal para oluşturmaları eklenince kriz kaçınılmaz olmuştu. Bankalar ve çok uluslu şirketler ciddi bir ekonomik krize doğru sürüklenmişti. Bu süreçte Amerikan Merkez Bankası’nın bu kuruluşları kurtarma çabasının ve bu kuruluşların aldığı kararların faturası halka çıkmıştı.

Halkın mevcut finans düzenine güveni sarsılmıştı. İşte bu finans düzenindeki güvenilir üçüncü taraf olan finans kurumlarına olan güven sarsılınca insanlar işlemlerini üçüncü bir taraf olmadan kullanıcıdan kullanıcıya/uçtan uca  (Peer to Peer) yapacak güvenli bir sistem arayışına girmiştir. Blockchain teknolojisi temelindeki Bitcoin ve diğer kripto paraların ortaya çıkması da bu ihtiyacın tezahürü olduğu kabul edilir. Özetle kripto paraların, devletin özellikle para basması yoluyla yapmış olduğu müdahaleler neticesinde insanların alım gücünü/emeğini sömürmesine tepki olarak ortaya çıktığı iddia edilir.

Bitcoin vb. kripto paraların insanların emeğini koruyan varlıklar olarak gösterilmesinin temel sebebi bunların miktarının sınırlı olması ve arzına ilişkin belirli kuralların bulunmasıdır. Bitcoin 21 milyon adetle sınırlandırılmıştır. Bitcoin’in arzı da (üretilmesi de) madencilik denilen bir faaliyetle gerçekleşir. Yalın ifadeyle madencilik, matematiksel problemlerin çözümüyle bloklardaki işlemlerin onaylanması ve yeni bloğun oluşturulmasına ilişkin faaliyettir.  Üretilen Bitcoin, sistemin madencilere bu faaliyetleri neticesinde vermiş olduğu teşvik/ödüldür. Sistem tarafından ödülün verilmesi için madencilik faaliyeti sonucunda yeni bloğun oluşturulması gerekir. Her bir blok yaklaşık on dakikada bir üretilir. O hâlde Bitcoin yaklaşık on dakikada bir üretilir. Üretilen her blok başına ödül en başında 50 Bitcoin idi. Her 210.000 blokta bir ödül yarılanır. 11 Mayıs 2020’de üçüncü yarılanma gerçekleştiğinden günümüzde her bir blok başına yani yaklaşık her on dakikada bir 6.25 Bitcoin üretilir. Görüldüğü üzere Bitcoin’in arzı belli bir kurala tabi kılınmış ve 21 milyon adetle sınırlandırılmıştır. Bir Bitcoin’in yaklaşık değeri de, kural olarak, piyasa kapitaline (Bitcoin’e aktarılan toplam itibari paraya) ve mevcut arz edilen Bitcoin sayısına göre belirlenir.

 Piyasa kapitali            =1 Bitcoin Değeri
Mevcut Bitcoin sayısı

Dolayısıyla yeni Bitcoin arzı belirli aralıklarla ve belirli miktarda (azalır şekilde) gerçekleştiğinden Bitcoin’e ilgi/yatırım sürekli olarak arttığı sürece 1 Bitcoin’in değerinin de prensip olarak artacağı düşünülür.

Eklemek gerekir ki her kripto paranın arzı belirli bir matematiksel kurala tabi kılınmımış ve sınırlı sayıda oluşturulmamıştır.

Hayek “Özgürlüğün Anayasası” (“The Constitution of Liberty”) kitabında hükümetlerin her yerde ve her devirde paranın satın alma gücünün düşmesinin başlıca sebebi olduğunu ve geçmişteki büyük enflasyonların ya hükümetin sikkenin değerini düşürmesi ya da aşırı miktarda banknot çıkarması neticesinde ortaya çıktığını savunur. Yazara göre insanların özgürlüğü bu politikalar karşısında takındıkları tavır ile oldukça ilintilidir. Hayek yine bu kitabında ve kapsamlı olarak “Bir Emtia Rezervi Para Birimi” (“A Commodity Reserve Currency”) makalesinde altın standardının olumsuz yönlerini taşımayan ama tüm avantajlarını barındıran oldukça otomatik mahiyette ve aynı zamanda uluslararası hâle getirilebilen, akıllıca ve tarafsız bir şekilde yönetilen bir para standardının en iyi plan olarak göründüğünden bahseder. Saifedean Ammous da “Bitcoin Standardı” (“The Bitcoin Standard”) kitabında Bitcoin arzına ilişkin yukarıda bahsettiğimiz özelliklerden dolayı Bitcoin’i altın gibi bir sağlam para olarak niteler ve Bitcoin’in varlığını bu şekilde sürdürmesi hâlinde Bitcoin standardından söz edilebileceğini düşünür.

Peki bu bilgiler Bitcoin özelinde kripto paraların insanların emeğini koruyan bir varlık olduğu iddiasını kanıtlamak için yeterli midir? Maalesef hayır. Şimdi de kripto paralarda asıl genel işleyiş nasıl oluyor ona bakalım. O zaman bir fikir edineceğiz.

*Öncelikle kripto paralarda kazanan varsa kaybeden de var demektir. Yani para birinin cebinden diğerinin cebine girer. Kripto para ticareti bir malın alınıp satılması gibi olduğundan doğal olarak “malı ucuza alıp pahalıya satan kazanır” denebilir. Ancak bizatihi malın kendi değeri spekülasyona ve manipülasyona açık olduğundan normal bir alım-satım süreci gerçekleşmez.

MANİPÜLASYONA AÇIK

*Kripto para işleyişi ve bunların değeri güçlü sermaye sahiplerinin manipülasyonuna açıktır. Kripto para dünyasında “balinalar” olarak bilinen ve Coinlerin önemli bir kısmını elinde tutan kişilerin alım-satım işlemleri kripto paraların değerinde ani dalgalanmalar meydana getirebilir ve bu, birçok insanı zararına satış yapmaya iterek güçlü sermayenin insanların emeğini sömürmesi ile sonuçlanır. Bunu bir örnekle somutlaştıralım: Bir X Coin’i güçlü sermaye sahibi örneğin değeri 30+ birimden satın alır. Coin’in değeri bir anda 35-40 birim olur. Bunu görenler bu artış trenine katılır. 45-50-55’ten alanlar olur. Sonra Coinlerin kayda değer kısmını elinde bulunduran bu kişi ya da kişiler satmaya başlar ve değer 45-40’lara doğru gider. Paniğe kapılanlar zararına satışlara başlar. 55’ten alanlar 50-45 vs.den satmaya başlar. Coin’in değeri yine 30-35’lere gelince güçlü sermaye sahipleri yine Coinleri düşük fiyattan satın alıp oyunu yeniden başlatır. Özetle çoğu kripto para, bu oyun için bir göstergedir. Burada Bitcoin gibi piyasa kapitali çok büyük olan kripto paraların etkilenmesinin zor olduğu savunulabilir. Ancak her kripto paranın olduğu gibi Bitcoin’in de bu bahsettiğim etkiyi sağlayacak “balinaları” vardır. Gerçekten Glassnode’un Mayıs 2021 tarihli araştırmasına göre on binden fazla Bitcoin bulunduran 86 adres bulunur.

*Yine bazı kripto paraların değeri ünlü birinin atacağı bir tweetle bile çok kısa sürede ciddi artış gösterebilir. Buna Elon Musk’ın tweetleri örnek olarak verilebilir. Bu durumda artış trenine katılan kişiler çok yüksekten bu kripto paraları alır ve hızlı düşüşte paniğe kapılıp zararına satar. Başka bir anlatımla tek bir tweetle kripto paralar kullanılarak insanların emeği sömürülebilir.

Kripto para ticareti ile yakından ilgilenenler “zaten bu olmazsa kazanç olmaz bizim de istediğimiz bu fiyat dalgalanmalarıdır” diye çıkışacaklardır. Hatta daha da temeline inip “oyunun kuralı bu, birileri kaybedecek ki başkaları kazansın” diyebilirler.

Yukarıda bahsedilen manipülatif alım-satımdan kaynaklı zararların ortaya çıkmaması için “Hodl” yapılması, yani kripto paraların edinildikten sonra satılmayıp uzun süre tutulması bir çözüm olarak öne sürülebilir. Ancak insanların ekonomik durumu nedeniyle kripto paraların edinilmesi için sarf ettikleri (itibari) paralarına duydukları ihtiyaç, hukuki temelin henüz tam manasıyla oluşmaması ve devletlerin kripto paralara muhtemel olumsuz bakışı insanları “Hodl” yapmaktan alıkoyar.

Kripto paralar, pandemi döneminde çeşitli temel ihtiyaçlarının karşılanması için insanlara bir para kazanma imkânı sunabilir. Özellikle kripto para piyasasındaki davranışları iyi okuyanlar (ki psikoloji bilimi bu konularda önemlidir) ve güncel küresel haberleri takip edenler bunlardan kazanabilir. Tüm bunları saygıyla ve anlayışla karşılıyorum.

Son olarak özellikle Bitcoin’in küresel rezerv para birimi olup olamayacağı onun temelindeki teknolojisine, para politikasına ve nihayetinde arkasında duran insanların niteliğine ve niceliğine bağlıdır. Belki de bunun için bir nesil değişikliği gerekir. Dijitalleşen dünyada küresel rezerv para birimin dijital bir varlık olması çok da absürt bir şey değildir.

Ancak bu serüvendeki mevcut kripto para işleyişinden bihaber olan ya da bunu idrak edemeyecek insanlara hakikatin anlatılması lazımdı.

M. Fatih Cengil

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

m.fatihcengil@gmail.com

 

KAYNAK : AA
Etiketler
  Kaynak: haber7.com
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  DİĞER MANŞET Haberleri
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 40 26 8 6 89 44 84 +45
2 Galatasaray 40 26 8 6 80 36 84 +44
3 Fenerbahçe 40 25 8 7 72 41 82 +31
4 Trabzonspor 40 19 7 14 50 37 71 +13
5 Sivasspor 40 16 7 17 54 43 65 +11
6 Hatayspor 40 17 13 10 62 53 61 +9
7 Alanyaspor 40 17 14 9 58 45 60 +13
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 60 +12
9 Gaziantep FK 40 15 12 13 59 51 58 +8
10 Göztepe 40 13 15 12 59 59 51 0
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 50 +1
12 Başakşehir FK 40 12 16 12 43 55 48 -12
13 Çaykur Rizespor 40 12 16 12 53 69 48 -16
14 Kasımpaşa 40 12 18 10 47 57 46 -10
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 45 -4
16 Antalyaspor 40 9 14 17 41 55 44 -14
17 Kayserispor 40 9 17 14 35 52 41 -17
18 BB Erzurumspor 40 10 20 10 44 68 40 -24
19 MKE Ankaragücü 40 10 22 8 46 65 38 -19
20 Gençlerbirliği 40 10 22 8 44 76 38 -32
21 Denizlispor 40 6 24 10 38 77 28 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 34 21 6 7 64 27 70 +37
2 Giresunspor 34 21 6 7 54 25 70 +29
3 Samsunspor 34 20 4 10 58 30 70 +28
4 İstanbulspor 34 19 8 7 62 34 64 +28
5 Altay 34 20 11 3 66 39 63 +27
6 Altınordu 34 17 8 9 58 45 60 +13
7 Ankara Keçiörengücü 34 17 10 7 49 28 58 +21
8 Ümraniyespor 34 14 11 9 46 43 51 +3
9 Tuzlaspor 34 14 15 5 46 53 47 -7
10 Bursaspor 34 14 16 4 56 57 46 -1
11 Bandırmaspor 34 12 16 6 48 51 42 -3
12 Boluspor 34 12 16 6 38 41 42 -3
13 Balıkesirspor 34 9 17 8 35 53 35 -18
14 Adanaspor 34 9 18 7 44 55 34 -11
15 Menemenspor 34 7 14 13 38 62 34 -24
16 Akhisarspor 34 8 20 6 36 59 30 -23
17 Ankaraspor 34 6 20 8 33 61 26 -28
18 Eskişehirspor 34 1 25 8 23 91 8 -68
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/05/2021 Göztepe 1 - 2 Beşiktaş
 15/05/2021 Galatasaray 3 - 1 Yeni Malatyaspor
 15/05/2021 Kayserispor 1 - 2 Fenerbahçe
 15/05/2021 Trabzonspor 2 - 1 Gençlerbirliği
 15/05/2021 Hatayspor 0 - 1 Gaziantep FK
 15/05/2021 Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor
 15/05/2021 Çaykur Rizespor 0 - 2 Başakşehir FK
 15/05/2021 Sivasspor 2 - 1 Kasımpaşa
 15/05/2021 Fatih Karagümrük 5 - 1 Denizlispor
 15/05/2021 MKE Ankaragücü 0 - 1 Alanyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/05/2021 Adanaspor 0 - 2 Samsunspor
 09/05/2021 Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor
 09/05/2021 Menemenspor 1 - 4 Adana Demirspor
 09/05/2021 Bursaspor 0 - 3 Ankara Keçiörengücü
 09/05/2021 Balıkesirspor 0 - 5 Altınordu
 09/05/2021 Altay 4 - 3 Bandırmaspor
 09/05/2021 Ankaraspor 0 - 2 İstanbulspor
 07/05/2021 Akhisarspor 1 - 1 Ümraniyespor
 07/05/2021 Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 Serik Belediyespor 3 - 0 Mamak FK
 08/05/2021 Tarsus İdman Yurdu 0 - 1 Kırklarelispor
 08/05/2021 Eyüpspor 1 - 0 Van Spor
 08/05/2021 Kastamonuspor 0 - 4 Sakaryaspor
 08/05/2021 Turgutluspor 0 - 0 Bodrumspor
 08/05/2021 Elazığspor 5 - 7 Sivas Belediyespor
 08/05/2021 Kardemir Karabükspor 2 - 2 Kırşehir Belediyespor
 08/05/2021 1922 Konyaspor 2 - 0 Pazarspor
 08/05/2021 Etimesgut Belediyespor 1 - 2 Karacabey Belediyespor
 08/05/2021 Bayburt Özel İdare Spor 2 - 2 Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekirspor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI